ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg S.Fehér Anna egyéni vállalkozó kisadózó (2100 Gödöllő, Hegy utca 23., továbbiakban S.Fehér Anna egyéni vállalkozó kisadózó) kizárólagos tulajdonában álló és S.Fehér Anna E.V. (Székhely: 2100 Gödöllő, Hegy utca 23. Adószám:57677974-1-33) közreműködésével a https://keramikuskerje.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

 

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Keramikuskertje” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Keramikuskertje, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

Alapfogalmak

 

Üzemeltető: S.Fehér Anna egyéni vállalkozó kisadózó

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Meghirdetett eseményeken való részvétel lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Keramikuskertje program

Weboldal: https://keramikuskerje.hu és azoknak minden microoldala

 

III. A Keramikuskertje működése

A Keramikuskertje közösségi élmény, melynek során a Felhasználó S.Fehér Anna segítségével, iránymutatásával kerámia, illetve tűzzománc tárgyat készít el, fest meg illetve kerámiabemutatóval egybekötött inspiráló kertlátogatáson vehet részt. A Weboldalon több esemény képe megtalálható. Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, és elérhetőség alapján.

 

Változó tényezők: Az események időpontja és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a Keramikuskertje megítélése alapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Keramikuskertje mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

 

Végtermék: A Keramikuskertje Art semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített tárgy olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található tárgyak képei.

A Keramikuskertje tárgyai, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Keramikuskertje számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Keramikuskertje engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

 

Lemondás: A Keramikuskertje eseményt 6-nál kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

 

Viselkedési normák

A Keramikuskertje eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

 

Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás:

 

Kerámia tárgyak megrendelése, vásárlása estén


Ha személyesen szeretnél vásárolni, akkor mindenképpen előzetesen telefonon be kell jelentkezned: +36 70 933 0726

Amit fontos tudnod:

Mivel egyedi tárgyakat készítek számomra nagyon fontos, hogy a vásárló megbizonyosodhasson arról, hogy jól választott. Ebben szívesen segítek. Ezért a vásárláshoz mindenképp javasolnám a személyes kapcsolatfelvételt, akár email-ben, akár telefonon. Az email-re általában 2 napon belül válaszolok, így, ha ennél sürgősebb a dolog, inkább a telefonos megkeresést javaslom.

A képek az egyes figurákat illusztrálják nem konkrétan a képen látható vásárolható meg.

Ha az általad kiválasztott tárgy éppen kifogyott akkor megrendelhetők, 3-4 hét alatt készülnek el.

 

Rendezvényeken való részvétel esetén

 

Jelentkezés a Weboldalamon keresztül

Válaszd ki a naptárból azt az eseményt és alkalmat, amin szívesen részt vennél és van rajta szabad hely, majd rakd a kosárba a kívánt résztvevői számmal. Ha végeztél, akkor a Tovább a pénztárhoz gomb megnyomásával kitöltheted a megrendelés adatait!

 

Megrendelés

 

A számlázási adatoknál feltétlenül szükséges megadni a nevet, címet céges rendelés esetén az adószámot, illetve email címet, ahová a számlát küldjük. Megrendelés elküldése gombra kattintva indíthatod a foglalást.

 

Visszaigazolás

 

Miután lefoglaltad a helyedet emailben egy visszaigazolást kapsz tőlünk, hogy regisztráltunk az adott alkalomra. Ez alapján el tudod utalni a részvételi díjat. Foglalásod csak a rendelési összeg beérkezése után lesz végleges. Amennyiben a rendelés után 48 órán belül nem érkezik meg az utalásod a foglalásod automatikusan törlésre kerül

 

Számlázás

 

A rendelési összeg beérkezése után a következő munkanapon küldjük meg számodra az általad megadott email címre a részvételi jegyet, illetve a számlát.

 

Lemondások

 

A lefoglalt és kifizetett helyedet sajnos nem tudjuk törölni. Ez esetben, ha mégsem tudsz eljönni, úgy a részvételi jegyedet bárkinek átathatod, aki elfogadja a részvételi feltételeket és megismerte az adatkezelési tájékoztatót.

 

 

Hírlevél

  • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Keramikuskertje témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
  • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy email címére hírlevelet küldjön ki Keramikuskertje az újdonságokról, hírekről.
  • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
  • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

 

Közösségi oldalak, marketing

 

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Keramikuskertje közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült alkotás, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Keramikuskertje közösség része.

A Keramikuskertje Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Keramikuskertje marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

 

VII. Felelősség

 

A Keramikuskertje semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Keramikuskertje szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Keramikuskertje a felelősséget az eseményen készült tárgyakkal, valamint a Keramikuskertje eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Keramikuskertje nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

  • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Keramikuskertje eseményen
  • A Keramikuskertje eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
  • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. tárgyak) elérhetősége vagy szállítása

A Keramikuskertje Eseményen ital- és ételfogyasztás a stúdió kínálata alapján lehetséges. A fogyasztás költségét a jegyár tartalmazza.

 

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

 

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@keramikuskertje.hu